قیمت امروز گوشی های آیفون در بازار ; ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

قیمت امروز گوشی های آیفون در بازار ; 1401/02/18قیمت امروز گوشی های آیفون در بازار ; 1401/02/18

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

 
قیمت (تومان)حافظهمدل
۱۴.۴۰۰.۰۰۰۶۴Apple iPhone SE 2020
۱۵.۱۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone SE 2020
۲۴.۰۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 11
۲۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 12
۳۰.۵۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 12
۲۸.۰۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 12 Mini
۳۸.۵۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 12 Pro 
۴۳.۰۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 12 Pro Max
۴۵.۰۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 12 Pro Max
۲۸.۵۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13 mini
۳۵.۵۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13
۳۷.۰۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 13
۳۹.۰۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 13
۴۲.۰۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13 Pro
۴۵.۰۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 13 Pro
۴۷.۸۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 13 Pro
۴۳.۵۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13 Pro Max
۴۷.۴۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 13 Pro Max
۵۴.۰۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 13 Pro Max
۶۴.۵۰۰.۰۰۰۱۰۰۰Apple iPhone 13 Pro Max
رژیم لاغری سریع