قیمت برنج ایرانی ۶۴ هزار تومان است؟!


وزیر جهاد کشاورزی ذکر شد: نرخ‌هایی کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد برنج ایرانی ادعا می‌شود صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم مشخص شده وزارت…

قیمت برنج ایرانی 64 هزار تومان است؟!قیمت برنج ایرانی 64 هزار تومان است؟!

وزیر جهاد کشاورزی ذکر شد: نرخ‌هایی کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد برنج ایرانی ادعا می‌شود صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم مشخص شده وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی ۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومان است.

به گزارش خبرآنلاین، سید جواد ساداتی نژاد در محیط راهپیمایی روز قدس کسب اطلاعات در مورد قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در همه ملت به نرخ مصوب در جاری dishing out است.

وزیر جهاد کشاورزی ذکر شد: با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه امسال ۳۰ سهم خشکسالی داشتیم برنج ایرانی همراه خود ضعیف تهیه مواجه شده است، به همین دلیل هر جا کدام ممکن است تهیه کم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا افزایش یابد قیمت بالا می‌رود.

وی تصریح کرد: نرخ‌هایی کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد برنج ایرانی ادعا می‌شود صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم مشخص شده وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی ۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومان است کدام ممکن است در فروشگاه‌های زنجیره‌ای dishing out می‌شود با این حال برخی اجتناب کرده اند فروشگاه‌ها بعدی اجتناب کرده اند این رقم اقدام به تهیه برنج می‌کنند.