قیمت تیگو ۸ جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت باقی مانده تیگو ۷ جدید خاص شد


بر مقدمه دانش دریافتی اجتناب کرده اند نمایندگی مدیران خودرو، قیمت جدید ۳ محصول این نمایندگی تصمیم گیری شده است.

تیگو 8 جدید مورد ارزیابی قرار گرفت و تیگو 7 جدید به طور قطعی مورد ارزیابی قرار گرفتتیگو 8 جدید مورد ارزیابی قرار گرفت و تیگو 7 جدید به طور قطعی مورد ارزیابی قرار گرفت

بر مقدمه دانش دریافتی اجتناب کرده اند نمایندگی مدیران خودرو، قیمت جدید ۳ محصول این نمایندگی تصمیم گیری شده است.

این سه محصول همراه خود برند فونیکس روانه بازار خواهند شد.ماشین ها قیمت زودتر (۲ نفره) قیمت جدید (۲ نفره)
تیگو ۸ پرو ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ پرو ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ پایه ۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰