قیمت جدید بسیاری از باتری خودرو دسترس در بازار ; ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


بروزترین tp-date قیمت بسیاری از باتری خودروهای استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی بلافاصله ۵ شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آشکار شد.

قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار ; 1401/02/08قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار ; 1401/02/08

بروزترین tp-date قیمت بسیاری از باتری خودروهای استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی بلافاصله ۵ شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آشکار شد.

 

 

آمپر

اوربیتال وان

اوربیتال پریمیوم

سوزوکی

اوربیتال EFB

۳۵

۷۳۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۴۵

۸۲۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

۵۰

۸۳۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۵۵

۸۶۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۶۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۶۰D

۹۴۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰

۶۶

۹۹۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۷۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۷۴

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۳۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰

۸۸

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱,۴۴۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۰۰۰

۱,۴۸۰,۰۰۰

۹۰

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱,۸۴۰,۰۰۰

۱,۹۶۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۳۴۰,۰۰۰

 ….

۲,۳۹۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۴۹۰,۰۰۰

۲,۵۳۰,۰۰۰

 ….

۲,۴۵۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

 ….

۲,۷۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

 ….

۳,۰۰۰,۰۰۰

 


آمپر

کارپیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید  تینو

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۲۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۰D

۸۹۵,۰۰۰

۶۶

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۹۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

 


آمپر

سیلور، توربو

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۲۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۰D

۸۹۵,۰۰۰

۶۶

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۹۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

 آمپر

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذر

۵۰

۵۹۰,۰۰۰

۵۵

۶۷۰,۰۰۰

۶۰

۷۳۰,۰۰۰

۶۰D

۷۵۰,۰۰۰

۶۶

۷۹۵,۰۰۰

۷۰

۸۳۵,۰۰۰

۷۴

۸۷۵,۰۰۰

۸۸

۱,۰۲۰,۰۰۰

۹۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۷۲۵,۰۰۰

۱۷۰

۱,۸۲۰,۰۰۰

۱۹۰

۱,۹۴۵,۰۰۰

۲۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰

 

آمپر

برنا

زیتکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوبال

۳۵

۷۳۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۴۵

۸۲۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

۵۰

۸۳۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۵۵

۸۶۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۶۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۶۲

۹۴۰,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰

۶۶

۹۹۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۷۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۷۴

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰

۸۸

۱,۳۹۰,۰۰۰

۱,۴۸۰,۰۰۰

۹۰

۱,۴۲۰,۰۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۳۹۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۴۹۰,۰۰۰

۲,۴۵۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

۲,۷۵۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 


آمپر

ارس – دورنا – پوشیتا

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۵۵

۸۲۰,۰۰۰

۶۰

۸۸۰,۰۰۰

۶۰D

۸۹۵,۰۰۰

۶۶

۹۵۰,۰۰۰

۷۰

۹۹۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ها همراه خود بدست آمده باتری کهنه برابر محاسبه شده است.