قیمت جدید موبایل سامسونگ ۱۵.۰۵.۱۴۰۱


لیست قیمت به روز شده گوشی های سامسونگ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه در ساعت ۱۴۰۱ بازار تهران منتشر شد.

ক্র্যায়া গিসি গিয়ি ম্বিলা সামান 1401/50ক্র্যায়া গিসি গিয়ি ম্বিলা সামান 1401/50

لیست قیمت به روز شده گوشی های سامسونگ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه در ساعت ۱۴۰۱ بازار تهران منتشر شد.


قیمت رم حافظه مدل
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۱۲ Samsung Galaxy Z Fold3 5G
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۵۶ Samsung Galaxy Z Fold3 5G
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۱۲ Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۱۲ سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۵۶ Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۵۶ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ Samsung Galaxy Z Flip3 5G
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ Samsung Galaxy S22+ 5G
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ Samsung Galaxy Z Flip3 5G
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ Samsung Galaxy S22+ 5G
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ Samsung Galaxy S21 Plus 5G
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ ۵G
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ Samsung Galaxy S21 FE 5G
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ Samsung Galaxy S21 FE 5G
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ سامسونگ گلکسی A73 5G
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ Samsung Galaxy S20 FE 5G
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A73 5G
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A72
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ سامسونگ گلکسی A52s 5G
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ سامسونگ گلکسی A53 5G
۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A53 5G
۹,۷۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A52s 5G
۸,۹۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۵۶ سامسونگ گلکسی A52
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A52
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی M52 5G
۷,۸۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A33 5G
۷,۸۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A32 5G
۷,۴۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی M33
۷,۱۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی M32
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۲۸ Samsung Galaxy M23 5G
۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۲۸ Samsung Galaxy M33 5G
۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A23
۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A22 5G
۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی A23
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴ ۱۲۸ Samsung Galaxy A12 Nacho
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴ ۱۲۸ سامسونگ گلکسی M12
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴ ۶۴ سامسونگ گلکسی A22 5G
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴ ۶۴ سامسونگ گلکسی A13
۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴ ۶۴ Samsung Galaxy A12 Nacho
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳ ۳۲ سامسونگ گلکسی A20
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴ ۶۴ سامسونگ گلکسی A03s
۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳ ۳۲ سامسونگ گلکسی M11
۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳ ۳۲ سامسونگ گلکسی A03s
۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲ ۳۲ سامسونگ گلکسی A03 Core
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱ ۱۶ سامسونگ گلکسی A01 Core