قیمت خودرو امروز ۲۵.۱۰.۱۴۰۱/ آیا رکود بازار از بین رفته است؟


با افزایش قیمت دلار، بازار خودرو نیز گران شده است. این رالی بازار را از رکود چند ماهه خارج کرد و در حال حاضر بازار در حال خرید و فروش است.

قیمت خودرو نوشته امروز ۴ مهر ۱۴۰۱/ آیا رکود بازار از بین رفته است؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.