قیمت مرغ در بازار چقدر است؟


مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان طیور و ماهی تهران نیز در این خصوص گفت: قیمت مرغ از …

قیمت مرغ در بازار چند؟قیمت مرغ در بازار چند؟

مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت مرغ گرم در تهران بین ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان در خرده فروشی ها بوده که اکنون به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، طبق بررسی های میدانی خرده فروشان تهرانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم کامل به حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که حدود یک هفته پیش قیمت آن بین ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان بود.

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان طیور و ماهی تهران نیز گفت: قیمت مرغ از ابتدای هفته تا کنون به حدود ۵۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

وی با بیان اینکه مرغ به اندازه کافی وجود دارد و کمبودی در بازار وجود ندارد، گفت: مرغ با وجود این افزایش قیمت هنوز به قیمت قطعی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومانی نرسیده و حدود ۴ تا ۵ هزار تومان کمتر است و باید تایید شود. .