قیمت پیشنهادی آپارتمان ۵۰ متری در منطقه ۸ تهران


بررسی بازار مسکن تهران نشان می دهد یک واحد ۵۰ متری در منطقه ۸ بسته به امکاناتی که دارد بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد تومان قیمت دارد.

قیمت پیشنهادی آپارتمان 50 متری در منطقه 8 تهرانقیمت پیشنهادی آپارتمان 50 متری در منطقه 8 تهران

بررسی بازار مسکن تهران نشان می دهد یک واحد ۵۰ متری در منطقه ۸ بسته به امکاناتی که دارد بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد تومان قیمت دارد.

بررسی قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران نشان می دهد یک آپارتمان ۴۶ متری ۲۳ ساله بدون پارکینگ ۲ میلیارد تومان قیمت دارد. در واقع قیمت هر متر مربع از این آپارتمان ۴۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان است.

واحد ۵۰ متری ۲۳ ساله بدون پارکینگ ۱.۹ میلیارد تومان، آپارتمان ۵۰ متری ۱۸ ساله با پارکینگ و انباری و بدون آسانسور به قیمت ۲.۲ میلیارد تومان، واحد مسکونی ۵۰ متری (در سبلان) به قیمت ۱.۸۹۰ میلیون تومان (متر مربع ۳۷.۸ میلیون تومان) و یک آپارتمان ۵۰ متری ۷ سال ساخت به قیمت یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان یعنی متری ۳۰.۶ میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

همچنین یک واحد ۵۰ متری با ۳ سال ساخت در گلبرگ غربی با پارکینگ و انباری و آسانسور ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمان ۵۰ متری بدون پارکینگ با عمر ۳ سال انباری و آسانسور ۱.۲۹۰ میلیارد تومان متری ۲۵.۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.