لاستیک هواپیما به دلیل فرود اضطراری در پرواز مشهد – یزد شکست
اندکی پس از بلند شدن و برخاستن هواپیما، خلبان اعلام کرد که لاستیک هایش ترکیده و هواپیما در باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد فرود آمده و مسافران از باند خارج شده و با اتوبوس به فرودگاه بازگشته اند.