لاوروف: لغو تحریم‌های روسیه، موضوع بخشی اجتناب کرده اند مذاکرات صلح همراه خود اوکراین است
کی یف روز جمعه هشدار داد کدام ممکن است مذاکرات دانستن درباره نوک دادن به نبرد روسیه کدام ممکن است اکنون در سومین ماه شخصی بسر می برد، همراه خود خطر فروپاشی مواجه است.

رژیم لاغری سریع