لزوم حمایت از کسب و کارهای فناور پایهاین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر نقش فین‌تک‌ها در اقتصاد کشور گفت: هر جا توانستیم فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک را وارد عرصه‌ای بکنیم، در آنجا عدالت جایگزین فساد می‌شود و ما ناگزیریم که باید برای قرار داشتن در چرخه رقابت برای علم روز احترام قائل باشیم.

رژیم لاغری سریع