لوگوی مفصل صندوق جهانی حیات وحش + عکسبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) با حفاظت از مناطق وحشی و دست نخورده این سیاره تلاش می کند تا تنوع زیستی سیاره را حفظ کند و گونه های در معرض خطر انقراض را نجات دهد. دو دست را می توان در صورت ببر تشخیص داد که نشانه ای از مراقبت و محافظت است. جدا از آن، حیوانات دیگری نیز در آنجا یافت می شوند.