مانور خیره کننده جت جنگنده تایفون را ببینیدEurofighter Typhoon یک جنگنده اروپایی چند منظوره و بین المللی است که از دو موتور، باله و بال مثلثی استفاده می کند. تایفون توسط کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت اروپایی برای دستیابی به برتری هوایی بهتر تولید می شود. در ادامه ویدئویی از مانور یوروفایتر تایفون در ایتالیا را مشاهده خواهید کرد.