مجارستان اروپا را به وتو کردن طرح تحریم نفت روسیه تهدید کردمجارستان اروپا را به وتو کردن طرح تحریم نفت روسیه تهدید کرد – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع