محاسبه سهمیه نان یارانه‌ای هر فرد


قرار است یارانه نان به مردم پرداخت شود و بر اساس اظهارات اولیه، سهمیه هر فرد ماهانه ۱۰ کیلوگرم نان است. با این حساب سهمیه …

قرار است یارانه نان به مردم پرداخت شود و بر اساس اظهارات اولیه، سهمیه هر فرد ماهانه ۱۰ کیلوگرم نان است. با این حساب سهمیه نان روزانه هر فرد یک عدد نان لواش یا دو عدد نان تافتون است!

 اصغرپابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفته بود در طرح یارانه نان هر نفر ماهانه می‌تواند۱۰کیلوگرم نان یارانه‌ای بخرد. اگر این خبر صحت داشته باشد، با ۱۰ کیلوگرم نان یارانه‌ای، چند عدد نان می‌توان خرید؟

برفرض صحت این نقل قول، سهمیه ۱۰ کیلویی نان به این معناست که هر فرد می‌تواند با سهمیه یارانه نان خود یکی از موارد زیر را بخرد:

– ۱۵ عدد نان سنگک (نصف نان سنگک در روز) 

-۱۶ عدد نان بربری (نصف نان بربری در روز) 

– ۳۳ عدد نان تافتون( یک عدد نان تافتون در روز) 

– ۶۲ عدد نان لواش (دو عدد نان لواش در روز) 

مبنای این حساب و کتاب، وزن چانه‌های خمیر انواع نان سنتی رایج در بازار است، آخرین بار اتحادیه سنتی نانوایان تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۰ این اوزان را صورت زیر به روز رسانی کرد:

 

محاسبه سهمیه نان یارانه‌ای هر فرد


سهمیه ناکافی نان یارانه‌ای

فرض کنیم از آن زمان تاکنون این اوزان ثابت است. در نتیجه با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می شود که ۱۰ کیلو گرم آرد نان دولتی، چند قرص نان می‌شود؟

محاسبه سهمیه نان یارانه‌ای هر فرد

به نظر می‌رسد که سهمیه ۱۰ کیلو گرمی احتمالی نان دولتی کمتر از مقدار لازم برای مصرف روزانه باشد.

به استناد این محاسبات در بهترین حالت هرفرد بتواند روزانه یک قرص نان تافتون یا دو قرص نان لواش بخورد. در این چارچوب، خوردن نان بربری یا سنگک تنها تا نیمی از ماه مقدور است و برای همین خریدشان حالتی اعیانی، تجملاتی و لاکچری پیدا خواهد کرد.

 

نان قوت غالب

این درحالی است که نان پخته شده با آرد گندم قوت غالب مردم محسوب می‌شود.

به استناد محاسبات انستیتو تغذیه وزارت بهداشت، هر فرد باید روزانه دست کم ۳۱۰ گرم نان گندم بخورد تا بتواند برای انجام فعالیت‌های روزانه آماده باشد.

دست برقضا همین محاسبات انستیتو مبنای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران قرار گرفت.

اگر موضوع سهیمه ۱۰ کیلویی نان یارانه‌ای درست باشد، به احتمال زیاد بیشتر مردم ناگزیر خواهند بود تا بخشی از نان مصرفی خود را به نرخ آزاد خریداری کنند.

با این حال هنوز اطلاعات دقیقی در این باره وجود ندارد. از بعد برداشته شدن یارانه آرد گندم قیمت نان درنانوایی‌های سنتی تغییری نکرده است و فقط بهای نان‌های فانتزی و حجمی افزایش داشته است.

با این حال روز گذشته وزیر اقتصاد از اجرای آزمایشی پرداخت یارانه نان با کد ملی در زنجان و چند استان دیگر خبر داد.

براساس حرف‌های سید احسان خاندوزی، از هفته آینده در استان‌های محل اجرای آزمایشی طرح، یارانه نان به نانوان پرداخت می‌شود. مبنای این پرداخت تراکنش کارتخوان نانوایی است و فروش نقدی نان به نرخ آزاد خواهد بود./ تجارت نیوز