محدوده های باقی مانده قالب سایپا در گذشته اجتناب کرده اند کالا


قرعه کشی قالب پیش کالا سایپا به مدت منصفانه سال برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی پذیرفته شدگان باقی مانده صبح فردا (دوشنبه ۲۱ فروردین) ادعا تبدیل می شود.

دو انتخاب قطعی پیش فروش سایپا و مشعش شدنددو انتخاب قطعی پیش فروش سایپا و مشعش شدند

قرعه کشی قالب پیش کالا سایپا به مدت منصفانه سال برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی برگزیده ها صبح فردا (دوشنبه ۲۱ فروردین) در مکان مناسب این گروه خودرویی آشکار تبدیل می شود.

به گزارش روز یکشنبه ایران جیپ سایپا، شاهین.جی همراه خود حضور رگولاتوری دارای قالب پیش کالا یکساله کوئیک همراه خود گیربکس روزمره، ساینا.S، کوئیک.اس، کوئیک آر همراه خود گیربکس روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشنده سایپا است. همراه خود موتور سیکلت M13

۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۷ نفر در قالب پیش کالا محصولات سایپا نمایندگی کردند کدام ممکن است ۸۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ نفر حرفه ای شناخته شدند. قابلیت محصولات در دسترس بودن شده توسط گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ضایع نشدن حق نامزدها کسب خودرو، ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ نفر رزرو شدند.

{در این} قالب ۲۶۵۰ تجهیزات خودرو شاهین جی در دسترس بودن تبدیل می شود. علاوه بر این ۲۹۰۰ تجهیزات Quick.R همراه خود گیربکس روزمره، ۵۲۵۰ تجهیزات ساینا.S، ۲۲۵۰ تجهیزات Quick.S، ۱۸۵۰ تجهیزات Quick.R همراه خود گیربکس روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ تجهیزات وسایل نقلیه سایپا در دسترس بودن تبدیل می شود.

حاضر محصولات سایپا با بیرون قرعه کشی برای حمایت اجتناب کرده اند مادران

علاوه بر این ۵۱۵۳ نفر در قالب پیش کالا محصولات سایپا برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند جوان نمایندگی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵۰۱۶ نفر حرفه ای شناخته شدند. قابلیت محصولات در دسترس بودن شده توسط گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب، کالا ۱۴۹۰۰ تجهیزات خودرو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به انواع نامزدها این قالب، قرعه کشی صورت نگرفت.

اسامی قالب برگزیده شده پیش کالا سایپا صبح فردا ۲۱ فروردین ماه پس اجتناب کرده اند تایید باقی مانده توسط تجهیزات های نظارتی بر روی مکان مناسب گروه سایپا آشکار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیدگان به مدت ۷۲ ساعت جایگزین واریز وجه خواهند داشت.

اسامی قالب یکساله پیش کالا حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها باند نیز پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند گروه گزارش احوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سه روز کاری ادعا تبدیل می شود.

گروه خودروسازی سایپا برای قالب های پیش کالا برگزیده شده پیامک کشتی می تدریجی ولی برای تایید تا حد زیادی اجباری است گزارش شناسایی کنندگان به مکان سایپا مراجعه کنند.