محسن رضایی بزرگترین افتخار خود را گفت
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در توئیتر خود درباره رحلت امام خمینی (ره) نوشت: بزرگترین افتخار من این بود که در مدرسه خمینی کبیر خدمت سربازی را خواندم. مرد بزرگی که استثنایی بود و تاریخ ساز شد و خاستگاه جدیدی در تاریخ ایران پدید آورد. در برابر ستمگران و غارتگران و راه سعادت در برابر ما ایستاد.