محمدجواد لاریجانی: در نیویورک اگر زنی برهنه باشد پلیس جلوی او می ایستد.
دبیر سابق ستاد حقوق بشر وضعیت موجود در خصوص درگذشت خانم مهسا امین را گیج کننده توصیف کرد و گفت: برخی از مدیران اصلاحات به دنبال ماهیگیری در این زمینه هستند و از سوی دیگر برخی مصلحت عمومی را با درخواست اشتباه گرفته اند. قانون پلیس و آیه تذکر را بخوانید.» .