مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲/ رئیس سازمان محیط زیست: ما تحت تاثیر مسائل سیاسی نیستیم
سد مارونی ۲ (سد حوضه آبریز) در صورت اجرا دومین سد رودخانه مارون است که در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. این سد باید ۱۵۰ متر ارتفاع و ۱۷۷ میلیون مترمکعب مخزن آب داشته باشد. این سد با واکنش خوزستانی ها مواجه شده و معتقدند آب شرب، کشاورزی و محیط زیست هفت شهر را تحت تاثیر قرار می دهد و تالاب شادگان از رودخانه قطع می شود.