مرسدس بنز SL جدید; خوب کانورتیبل ۴ سیلندر فوق العاده فوری! (+عکس)
این دوچرخه اجتناب کرده اند خوب سیستم ژنراتور تک {الکتریکی} استفاده می تنبل کدام ممکن است مهندسی آن بر ایده مهندسی خودروهای خاص در فرمول ۱ است.