مزارع آمریکا: یک تصویر فوری


USDA به تازگی گزارش سال 2019 خود را در مورد مزارع آمریکا منتشر کرده است.

مشاهدات اصلی آن:

به طور خلاصه:

اگر می خواهیم زمین حفظ شود ، بهتر است به مزارع کوچک متصل شویم:

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید