مسمومیت همراه خود سوخت منوکسید کربن در موجود در چادر / ۳ نفر جان باختند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، وحید لذت نیا صبح شنبه در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: ساعت ۱:۱۵ بامداد منصفانه مورد مسمومیت همراه خود سوخت مونوکسید کربن در روستای امیرآباد ورزکان به وسط اورژانس قلمرو ادعا شد.

وی افزود: همراه خود وجود اینکه بلافاصله پس اجتناب کرده اند ادعا این گزارش، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند، با این حال متاسفانه سه نفر اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} تعدادی از ساعت در گذشته اجتناب کرده اند ادعا مسمومیت جان باختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحمل مبارزه کردن شدند قوز کردن مالی تابوت آنها بودند.

وی یکپارچه داد: در جریان این حادثه پدری حدود ۲ ساله، مادری ۴ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندی ۷ ساله مفقود شدند.