مسکو: رژیم اوکراین اجتناب کرده اند ورود صلیب سرخ به ماریوپل جلوگیری می تنبل


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت حفاظت روسیه گفتن کرد کدام ممکن است طرف اوکراینی اجتناب کرده اند ورود کاروان کمیته در سراسر جهان صلیب سرخ به شهر ماریوپل جلوگیری می تنبل.

این وزارتخانه صبح دوشنبه در ادعا ای گفتن کرد: «طرف روسی به تقاضا ترکیه فردا (دوشنبه) منصفانه کریدور جدید بشردوستانه را در ماریوپل افتتاح خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت حفاظت روسیه گفتن کرد: «بیش اجتناب کرده اند ۱۲۳ هزار غیرنظامی تاکنون با بیرون هیچ کمکی اجتناب کرده اند سوی رژیم کیف اجتناب کرده اند ماریوپل تخلیه شدند».

{در این} ادعا آمده است: «ما بار تولید دیگری به کشورهای سواحل دریای سیاه با توجه به خطرات ناشی اجتناب کرده اند مین های کاشته شده توسط اوکراینی ها هشدار می دهیم.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، وزارت حفاظت انگلیس کسب اطلاعات در مورد وضعیت ماریوپل اظهار داشت: در جریان امتحان شده نیروهای روسی برای اشغال کل شهر، نبردهای خشونت آمیزی در ماریوپل رخ داد.

به گزارش اسکای نیوز، این وزارتخانه در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است “ماریوپل خرس بمباران خشونت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی پروا روسیه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای اوکراینی فوق العاده روی حیله و تزویر از دوام می کنند.”

او اظهار داشت: «ماریوپل هدف بی نظیر تجاوز روسیه است از گذرگاه زمینی اجتناب کرده اند روسیه به کریمه را ایمن می تنبل.

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول سریع دهید