مشکل فلسطین همراه خود نهضت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه ملت‌های مسلمان رفع می‌شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار در محیط راهپیمایی روز قدس همراه خود دقیق اینکه بعد اجتناب کرده اند کرونا، امسال شرایطی فراهم شد کدام ممکن است مردمان در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کنند تصدیق شد: روز قدس یکی اجتناب کرده اند ابتکاراتی بود کدام ممکن است امام راحل بعد اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

وی همراه خود دقیق اینکه امام راحل همراه خود عالی حرکت حکیمانه در صدد این بود کدام ممکن است مسلمانان نسبت به امتیازات تولید دیگری روی زمین اسلام نیز بافت پاسخگویی داشته باشند ذکر شد: مشکل بی نظیر جهان اسلام نیز مشکل فلسطین است.

استاندار لرستان تاکید کرد: به طور مکرر این امر توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مقام معظم مدیریت مطرح شده است.

زیویار همراه خود دقیق اینکه موضوع بی نظیر اینجا است کدام ممکن است این مشکل در سلسله کلاس ها بین سران کشورهای عربی، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل رفع نمی‌شود افزود: این امر در کف میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مسلمانان رفع می‌شود.

وی ذکر شد: این ابتکار امام راحل واقعاً حکیمانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی این بودند کدام ممکن است مسلمانان نسبت به امتیازات خودشان بافت پاسخگویی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط میدان باشند.

رژیم لاغری سریع