مطالعه آخر هفته: آنچه Big Ag در مورد تصمیمات کاشت و چشم انداز اقتصادی فکر می کند


هر از گاهی به یک منبع عالی از اطلاعات در مورد چیزهایی که از آنها اطلاعی ندارم برخورد می کنم. من به تازگی دانشگاه پاردو Ag Economy Baromoter را کشف کرده ام که نظر تولیدکنندگان ذرت و سویا را دنبال می کند.

Big Ag نسبت به سیاست های کشاورزی و تجارت فعلی بسیار خوب است ، احتمالاً به این دلیل که سیستم پشتیبانی کشاورزی USDA از لحاظ تاریخی به نفع آنها تقلب شده است.

اگر پردو از تولیدکنندگان کوچک و متوسط ​​بخواهد ، ممکن است داستان متفاوتی داشته باشد.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید