مطالعه آخر هفته: دو کتاب در مورد اثرات NAFTA


از من دعوت شد تا دو کتاب در مورد اثرات NAFTA بر سیستم های غذایی را مرور کنم دیابت لانست و غدد درون ریز:

  • جراردو اوترو رژیم نئولیبرال: سود سالم ، افراد ناسالم
  • مال آلیشیا گالوز خوردن نفتا: تجارت ، سیاست های غذایی و نابودی مکزیک (قبلاً در این سایت ذکر شد).

مجله با عنوان “چگونه نئولیبرالیسم رژیم های سنتی و سلامتی را خراب می کند” عنوان کرد. شما می توانید آن را در اینجا بخوانید.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید