معافیت واردات تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده


در جلسه امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) این کمیته، کلیات لایحه معافیت واردات فرآورده های دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید.

مقاله ای مبنی بر معافیت واردات تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در تجارت نیوز منتشر شد.