معاون اول رئیس جمهور: کشور در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی ندارد
در هفت دهک بیش از هزینه ای که به مردم تحمیل شده یارانه پرداخت شده و در دهک های پایین ممکن است هزینه‌هایی از جیب دهک‌های ۹ و ۱۰ باشد که ما سعی کردیم از دهک ۹ نباشد.

رژیم لاغری سریع