مقام ارشد رژیم صهیونیستی: اجتناب کرده اند راه رفتن در جاده های تل آویو می ترسیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المنار، پیامدهای فینال عملیات از دوام در تپه وای مطابقت با. {در این} پیوستن، «اووو کوچای رئیس ستاد مشترک نظامی اسرائیل سخنرانی کرد.

بر ایده این خبر، رئیس ستاد مشترک نظامی رژیم صهیونیستی {در این} باره اظهار داشت: قبلا ما درگیر سفر شدن به اتوبوس بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا می ترسیم در جاده راه برویم.

این مقام ارشد رژیم صهیونیستی علاوه بر این به شکست نیروهای امنیتی این رژیم در عملیات عکس گرفتن فعلی اعتراف کرد. تپه وای نیروهای امنیتی ما گفتند آنها نتوانستند آنها اوضاع را مدیریت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است متحمل شکست شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند به سادگی اجتناب کرده اند صحنه تصادف ناپایدار کرد.

به وضعیت ردیابی کرد حال همراه خود عملیات استشهادی به سرزمین های اشغالی بیایید تقاضا او وی افزود: کودکان فلسطینی متاثر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال برای مدت زمان بسیار طولانی شکسته نشده می تواند داشته باشد.

گفتنی است روز قبل از این دارایی ها رسانه ای اجتناب کرده اند افزایش کشته ها در عملیات از دوام {در این} شهر خبر دادند تپه وای اشاره کردن شده. دارایی ها مذکور ادعا کردند همراه خود کشته شدن منصفانه صهیونیست تولید دیگری، انواع کشته شدگان عملیات از دوام در تپه وای به سه نفر رسید. این خارق العاده است در حالی کدام ممکن است به دلیل این عملیات ۱۵ نفر تولید دیگری از نزدیک مجروح شدند. متنوع اجتناب کرده اند آنها آسیب رسان گزارش شده است.