ممنوعیت واردات خودرو تمدید تبدیل می شود؟


واردات خودرو اجتناب کرده اند سال ۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب سران قوا برای کنترل‌گری در بخش فارکس متوقف شده بود. آن نقطه محدودیت…

ممنوعیت واردات خودرو تمدید می شود؟ممنوعیت واردات خودرو تمدید می شود؟

عضو کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس دانستن درباره دلیل برای افزایش قیمت خودروی خانه، عنوان کرد: «قبلا شورای رقبا مستقر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شورا همراه خود ملاحظه به هزینه چرخ دنده اولین، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا، شرایط بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت فارکس برای اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند خارج وارد می‌شد، هر شش ماه یکبار، قیمت‌گذاری می‌شد.

ولی الان تعدادی از ماهی است کدام ممکن است اختیار را اجتناب کرده اند شورای رقبا گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه معلوم نیست کدام ممکن است متولی این امر در مقامات چه مجموعه‌ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} دارد این امر را راهبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت می‌تدریجی.»

محدوده نوشت: حجت الله فیروزی دانستن درباره دلیل برای افزایش قیمت خودروهای خانه در هفته های جدیدترین، اظهار داشت: «مجلس به همان اندازه الان همراه خود هر گونه افزایش قیمتی دیگری {بوده است}. در دوره ها متعددی هم کدام ممکن است همراه خود خودرو‌سازان، مسئولان وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی وزیر داشتیم بر این موضع تاکید فوق العاده شده است. وزیر هم بار‌ها گفتن کرده است کدام ممکن است اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده برای افزایش تیراژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بازار را ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل می‌تدریجی. علاوه بر این در بازدیدی هم کدام ممکن است رئییس جمهور همراه خود خودورسازان خانه داشتند، نکاتی را دانستن درباره افزایش ساخت، بهبود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پلتفرم‌های جدید خودروسازی، اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد را برای این صنعت خاص کردند.»

وی یکپارچه داد: «اینکه چرا در تعدادی از ماه جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از مرحله این افزایش قیمت رخ داده است، جای پرس و جو است. ما خودمان هم در کمیسیون این موضوع را به بحث گذاشتیم، ولی چون این هفته، هفته سرکشی نمایندگان در بخش‌های انتخابیه بود، مونتاژ‌ای تشکیل نشد به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند نزدیک پرس و جو کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای را جویا شویم.»

فیروزی افزود: «آنچه به ادراک من می خواهم شاید استفاده شده‌تر باشد اینجا است کدام ممکن است خودروسازان بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل دهند کدام ممکن است چرا قیمت‌ها را بالا برده‌اند. قبلا شورای رقبا مستقر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شورا همراه خود ملاحظه به هزینه چرخ دنده اولین، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا، شرایط بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت فارکس برای اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند خارج وارد می‌شد، هر شش ماه یکبار، قیمت‌گذاری می‌شد. ولی الان تعدادی از ماهی است کدام ممکن است اختیار را اجتناب کرده اند شورای رقبا گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه معلوم نیست کدام ممکن است متولی این امر در مقامات چه مجموعه‌ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} دارد این امر را راهبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت می‌تدریجی. متاسفانه ما هم شاهد افسار گسیختگی قیمت‌ها هم دسترس در بازار آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نا‌به‌سامانی افزایش قیمت‌ها در بعضی اجتناب کرده اند خودروسازان خانه هستیم. این امر واقعا جای گله دارد. انشاالله در مونتاژ بلند مدت مجلس حتما این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

این عضو کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس درخصوص عملکرد ممنوعیت واردات خودرو در افزایش قیمت‌ها، خاص کرد: «واردات خودرو اجتناب کرده اند سال ۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب سران قوا برای کنترل‌گری در بخش فارکس متوقف شده بود. آن نقطه محدودیت ارزی در ملت داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه ارزی اجتناب کرده اند ملت خارج نشود، واردات برخی اقلام به ملت، اجتناب کرده اند جمله خودرو، ممنوع شد. این انتخاب در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری منقضی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خرداد ماه به لحاظ قانونی تولید دیگری ممنوعیتی برای واردات خودرو نداریم. بجز مجددا این اتفاق بیافتد.»

وی ضمن خاص اینکه در مجلس هم اجازه واردات خودرو دادند، ولی همراه خود ملاحظه به اختلافی کدام ممکن است پیش به اینجا رسید، این مصوبه در جاری بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌گیری در مجمع پیش آگهی مصلحت نظام است، اظهار داشت: «اگر مصوبه سران قوا کدام ممکن است در نهایت اردیبهشت ماه منقضی می‌شود، مصوبه جدیدی توسط مراجع ذی‌صلاح صادر نشود، قطعا هیچ محدودیتی در بخش واردات خودرو نخواهیم داشت.»

مشاور مرردم فسا خاطر نماد کرد: «در مقابل حساسیتی کدام ممکن است در محله تحمیل شده است، واردات خودروی ما به میزانی نخواهد بود کدام ممکن است به ساخت خانه لطمه وارد تدریجی. آخر اجتناب کرده اند سال ۹۰ به همان اندازه ۹۷ کدام ممکن است واردات خودرو {انجام شده}، در مجموع نزدیک به ۵۵۰ هزار تجهیزات خودرو وارد شده است. به دلیل واردات ما به میزانی نیست کدام ممکن است به ساخت خانه لطمه‌ای وارد تدریجی. شاید اصولاً آن جو روانی تحت سلطه بر واردات خودرو مهم باشد کدام ممکن است باعث فرار، کاهش هر دو وفاداری قیمت‌ها می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه {به بخشی} اجتناب کرده اند مطالبات افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذائقه‌هایی کدام ممکن است احتمال دارد استفاده اجتناب کرده اند خودرو خارجی دارند، پاسخ داده می‌شود.»

فیروزی افزود: «همراه خود این تفاسیر به نظرم می‌آید کدام ممکن است مجموعه‌های ناظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولی کدام ممکن است درگیر واردات خودرو هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا می‌گویند کدام ممکن است به ساخت خانه لطمه وارد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر همراه خود اقتصاد مقاومتی است، باید به این نکته ملاحظه کنند کدام ممکن است میزان واردات در ملت ما هیچ وقت به حدی نبوده است کدام ممکن است ساخت را تحمل فشار قرار دهد. در همین شرایط حال خودروسازان ما بالغ بر ۸۰۰ هزار تجهیزات در سال ساخت می‌کنند؛ متعاقباً واردات ۵۰ هزار خودرو در سال اصلا تاثیری روی بازار نمی‌گذارد اما علاوه بر این تنها اجتناب کرده اند حیث روانی می‌تواند اوقات فراغت بخش باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزانی هم تسهیل‌گر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا دسترس در بازار باشد.»

رژیم لاغری سریع