منافع مغایر با تغذیه در بحبوحه کووید -19


سیمون بارکرا ، که مرکز تحقیقات تغذیه و سلامتی را در موسسه ملی بهداشت عمومی در کوئرناواکا اداره می کند ، یک نسخه از این نامه را برای من ارسال کرد. در توییتر پیدا شد (اما دیگر آنجا نیست):

این از رئیس انجمن تغذیه و غدد درون مکزیک است که از کوکاکولا برای اهدای تجهیزات حفاظت شخصی برای مقابله با کووید -19 تشکر می کند.

آیا انجمن تغذیه مکزیک رابطه ای دنج با کوکاکولا دارد؟

من تعجب می کنم که این چیست؟

تضاد منافع کسی؟

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید