مناقشه اتحادیه اروپا با تهران و واشنگتن تمام شده است: فضا برای سازش های بیشتر به پایان رسیده است
پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده و سازنده در وین و تعاملات متعدد با طرف‌های برجام و ایالات متحده، به این نتیجه رسیدم که فضا برای سازش‌های مهم بیشتر گذشته است. من اکنون متنی را ارائه کرده ام که جزئیات لغو تحریم ها و اقدامات هسته ای برای احیای برجام را شرح می دهد.