مهاجرت معکوس به روستاها یکی اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات در کردستان است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، اسماعیل زری اهل کوشا عصر همین الان در مراسم افتتاح چالش آسفالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی خیابان روستای نصال به اندازه ۲۲۵۰ متر همراه خود حضور افراد این روستا تقدیر کرد. رویه های بنیاد علوی برای اجرای قالب های محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عام المنفعه در کردستان: هر منصفانه اجتناب کرده اند واحدها به برکت انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شهدا ورزش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این مسیر خدمت رسانی همراه خود بیشترین سرعت یکپارچه یابد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات به همان اندازه حد قابل دستیابی.

وی در {پاسخ به} برخی انتقادات اجتناب کرده اند کاستی های سال های قبلی افزود: اجتناب کرده اند جمله توضیحات عدم نتیجه گیری برخی تضمین ها، وعده هایی است کدام ممکن است با بیرون تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله داده شده است.

استاندار کردستان ذکر شد: سعی کردم شناخته شده به عنوان کارشناس به وعده های شخصی حرکت کنم به همان اندازه عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شوم.

وی یکپارچه داد: در روستاهای قلمرو مشکلاتی موجود است کدام ممکن است در شورای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها تولید دیگری به صورت کارشناسی با اشاره به آن بحث خواهیم کرد.

زری کوشا افزود: امتحان شده خواهیم کرد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک بنیاد علوی مشکلات این قلمرو را رفع کنیم.

وی یکپارچه داد: جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انگیزه مهاجرت معکوس در روستاها همراه خود اجرای قالب های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات روستائیان اجتناب کرده اند نیازها مهم ما {خواهد بود}.

شیوا قاسمی پور مشاور افراد مریوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز همراه خود دقیق اینکه بنیاد علوی در روستاهای سروآباد کارهای فوق العاده خوبی انجام داده است کدام ممکن است قابل تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده اجتناب کرده اند نیروهای عمرانی اجتناب کرده اند تمامی شهرهای قلمرو اقدام فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام ارزشمندی اجتناب کرده اند سوی استاندار کردستان است.

وی افزود: تعهد ما نظارت بر انجام مسئولان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قولی بدهیم {در این} چارچوب {خواهد بود}.

فتاحی رئیس بنیاد علوی کردستان ذکر شد: ۸۶ قالب توسط بنیاد علوی در شهرستان سروآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت مسئولان اجرایی شد.

وی ذکر شد: بنیاد علوی توسط خودم {نمی تواند} کاری انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام کارهایی کدام ممکن است {انجام شده} همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مسئولان {انجام شده} است.

طالب مرادی اجتناب کرده اند شورای روستا نیز ذکر شد: فرماندار سروآباد چندان به مطالبات اهالی این شهرستان توجهی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون اجتناب کرده اند این روستا بازدید نکرد.

وی ذکر شد: در سال ۱۳۷۷ مقامات وعده مونتاژ استادیوم برای ورزشکاران جوان را داده بود با این حال این وعده اکنون به استادیوم ورزشی باغ مصنوعی تغییر شده است.

انتهای پیام/۷۲/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول سریع دهید