مونتاژ ۱۰۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته کمک توسط سپاه کرمانشاه


پیمان ترکمانه مدیرکل کمیته کمک استان کرمانشاه در این زمان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرمانشاه گفت: بر مقدمه تفاهم نامه کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج سازندجی سپاه حضرت رسول اکرم (ص) ) در استان کرمانشاه ۱۰۰ مسکن کشاورزی. برای خریداران استان ساخته خواهد بود.

وی یکپارچه داد: جدا از این تفاهم نامه دیروز آیین کلنگ زنی ۱۰۰ منزل مسکونی برای خانوار های خرس حمایت سپاه ناحیه در روستای حسین آباد اجتناب کرده اند ویژگی ها کوزران برگزار شد.

مدیرکل کمیته کمک استان کرمانشاه افزود: این خانه ها بر مقدمه تمامی مبانی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نظارت گروه مسکن مهر انقلاب اسلامی ساخته تبدیل می شود.

وی دارایی ها می خواست برای اجرای این تفاهم نامه را اجتناب کرده اند محل اعتبارات امدادی، کمک های خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود تحویل داد ۹ ماه اجتناب کرده اند امضای این تفاهم نامه امیدواریم خانوار های خرس حمایت در منازل نوساز شخصی ساکن شوند.

بالا نامه / ص
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید