میزان تورم در آلمان به بالاترین حد در ۴۰ سال جدیدترین


در ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی میزان تورم در آلمان بالای هفت نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین حد اجتناب کرده اند ۴ دهه پیش به این سو بود. تجاوز نیروی دریایی روسیه به …

در ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی میزان تورم در آلمان بالای هفت نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین حد اجتناب کرده اند ۴ دهه پیش به این سو بود. تجاوز نیروی دریایی روسیه به اوکراین اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر گرانی چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

میزان تورم در آلمان در ماه آوریل به نسبت ماه خیلی شبیه سال قبلی ۴/ ۷ نسبت گفتن شد. ماه قبلی نیز تورم بیش اجتناب کرده اند هفت نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دهم نسبت کمتر بود.

اداره فدرال آمار آلمان روز ۵‌شنبه، ۲۸ آوریل گفتن کرد میزان گرانی کالاهای سبد کسب روزمره ساکنان آلمانی {در این} ماه در ۴ دهه جدیدترین بی‌سابقه {بوده است}.

بر اساس گفتن این اداره اجتناب کرده اند تحریک کردن تهاجم نیروی دریایی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، ویژه به ویژه بهای نشاط از نزدیک مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بالای تورم را به تعیین کنید محسوسی خرس تاثیر قرار داده است.

 

بازگشت تورم به دوران درگیری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق

پیش اجتناب کرده اند این در پائیز ۱۹۸۱ میزان تورم در آلمان متاثر اجتناب کرده اند درگیری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر بهای جهانی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات نفتی به این مرحله رسیده بود.

میزان بالا وارد شدن قیمت‌ها در ایالت‌های مختلف آلمان تمایز‌هایی دارد با این حال هیچ ایالتی اجتناب کرده اند موج گرانی در امان نبوده است.

در ایالت نوردراین وستفالن بهای چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی‌های غیرالکلی به نسبت آوریل ۲۰۲۱ به طور معمولی ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم نسبت افزایش پیدا کرده است.

{در این} ایالت افزایش قیمت روغن خوراکی نزدیک به ۲۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ساخت شده اجتناب کرده اند غلات ۶/ ۱۰ نسبت به نسبت ماه خیلی شبیه سال پیش برآورد شده است.

مطابق محاسبه اداره ایالتی آمار، قیمت بنزین همراه خود احتساب مالیات در ماه جاری به نسبت آوریل سال پیش یک مدت کوتاه بیش اجتناب کرده اند ۳۴ نسبت مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بنزین ۴/ ۳۷ نسبت.

بیشترین افزایش قیمت در ایالت نوردراین وستفالن در ماه آوریل به نسبت ماه در گذشته درمورد به بنزین مایع به میزان ۴۰ نسبت گفتن شده است.

{در این} ایالت انواع معدودی کالا به نسبت ماه مارس همراه خود تخفیف برخورد با بوده‌اند؛ نفت کوره سبک یک مدت کوتاه بیش اجتناب کرده اند ۱۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازوئیل نزدیک به ۱۰ نسبت ارزانتر اجتناب کرده اند ماه پیش {بوده است}.

به گزارش جامعه خبری ntv، موسسه مالی مرکزی اروپا برآورد می‌تدریجی الگو افزایش قیمت‌ها در ماه‌های بلند مدت “به بیشتر احتمال دارد” شکسته نشده می تواند داشته باشد.

 

خوش‌سوراخ بینی به هدف‌گذاری تورم ۲ درصدی

لوئیس دگوئیندوس، وزیر دارایی پیشین اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون کنونی موسسه مالی مرکزی اروپا روز ۵‌شنبه در کمیسیون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی پارلمان اروپا تاکید کرد کدام ممکن است سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش میزان انبساط مالی دیده شده است.

او کسب اطلاعات در مورد توجه‌انداز میزان تورم می‌گوید متنوع اجتناب کرده اند شاخص‌های بازار حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است هدف‌گذاری میان مدت موسسه مالی مرکزی اروپا برای تورم ۲ درصدی قابل باور است.

مشاوران امور مالی موسسه مالی مرکزی اروپا در جاری حاضر اجتناب کرده اند این حرکت می‌کنند کدام ممکن است افزایش قیمت‌ها برای بلعیدن‌کنندگان در سال ۲۰۲۲ به طور معمولی حدود شش نسبت باشد.

کارشناسانی کدام ممکن است در یک واحد نظرسنجی این موسسه مالی مشارکت کرده‌اند میزان تورم در سال بلند مدت میلادی را ۴/ ۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سال بعد را یک مدت کوتاه کمتر اجتناب کرده اند ۲ نسبت پیش‌سوراخ بینی کرده‌اند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس اجتناب کرده اند حمله نیروهای روسی به اوکراین تحریم‌های فشرده‌ای علیه مسکو اعمال کرده‌اند کدام ممکن است کف دست‌کم در مختصر مدت بر وضعیت مالی این ملت ها نیز تاثیر عقب کشیدن می‌گذارد.

رژیم لاغری سریع