نابودی زن ۱۵ ساله بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند ارتفاعات از قلعه ضحاک


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند هشترود، وحید لذت‌نیا اظهار کرد: عصر در لحظه(پنجشنبه ۸ اردیبهشت)، بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند ارتفاعات از قلعه ضحاک زن ۱۵ ساله جان باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب زن نیز مصدوم شد.

وی ذکر شد: مصدوم کدام ممکن است جاری وخیمی داشت، همراه خود مشقت فراوان توسط عناصر اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود سوئیچ گرفت.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید

رژیم لاغری سریع