نابودی ۶۰ میلیارد دلار پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک تمساح برای اشکنه مردمان!نابودی ۶۰ میلیارد دلار پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک تمساح برای اشکنه مردمان! – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع