نامه قهرمانان مطرح توسط وزیر ورزش برکنار شد. چه انتخاباتی؟ | مکاتبه با محتوای فیلم عالی آموزش، نامه قهرمانان، مطرح، توسط وزیر ورزش; چه انتخاباتی؟


۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ توسط ادمین

اگنس میسان – گروه قهرمانان خفه شو کوشور در نام ب وزیر ورزاخ و گوانان دربارا موافقت من در مورد انتخابات، افتاد ماموریت وارشکاران موضوع قرارداد افتاد کجاست؟سوالات من از مطهره کرندند. کجاست نامش در ماه آخر، این است مطرح، اسکت، کاشور، منند رضا لسانی، امیرمحمد سواری، علی شجاعی، ترانه احمدی و… رشیده و در ماوری از شدت ننگ آن قابیل تامیل است. با توجه به جهت گیری اعضای کمیت دومدانی، فدراسیون، انتخابات، انتخابات، جایی که فدراسیون ها حق دارند، ری درند به نظر می رصد، بیرد برسی، هی لازم است در موضوع برگزاری، انتخابات هیئت وارشکاران انگام چود.

متن نام قهرمانان آسکت از وزیر ورزش با توضیح زیر است:

وزیر محترم Warzach و Guanan

جناب آقایی دکتر سجادی

سلام.

با احترام به نام همتیه دراگ جنابعلی، یادور می چود: شورای انتخابات، انتخابات فدرال، اسکت، جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۰۰، برگزار خواهشاد شاد و قبل از آن، این کمیسیون است. نامیندگان منتخب، دانشگاهیان، متاسفم. قبل از پایان ناآرامی ها، دهد مایه هیاهو و تشنج فرهنگیان دانشگاه ورزشکاران، دوران و بزرگ شد. افعال لازم راا انگام ضید.

۱- بر اساس دانشگاه عماری سرشماری ورزشکاران سازمان یافته، فراسیون اسککت ۲۵۰۰۰ نفر. تقریباً ۵۰٪ از اسکیت سرعت، ۱۵٪ از اسکیت آزاد، ۱۵٪ از اسکیت بورد، ۵٪ از اسکیت بورد، ۵٪ از اسکیت بورد و اسکیت بورد، ۵٪ از اسکیت آلپاین و ۵٪ از اسکیت بورد. آماری هستند. اینجا یک فدراسیون، یک لوستر، اثر یک Mi Kind است. و صراحتاً رعیت من به عنوان هیئت سوگند یاد می کنند، اینجا ذکر یک می کند و یک یادور می چود که قامیسیون ها ها ها حوزه، یک حوزه اصیل به ترتیب روایتی از حداکر بدون عضو درند است. . امیر که دار، حاضر، ندیده، گرفا، می، هو، توری، که، رای دنگان، دار، کجا، کمیسیون، ها باید، راست، استان ها، پسند، را دا دا تا همما، وارشاکاران، پا اولوی شارشت آش- آشت، دانشگاه سردشت. و مردی راا شورای اردو کهمه است که تأیید بودند را می پذیرد (هر خانوادا یک اسکیت است). متاسفم موضوع تخلف از تصمیمات وزارتخانه های وارش کجاست و اساس آن صحیح است؟ و راهپیمایی چنان که اسمش بود بسیار شدید بود و نظر دهندگان دررشتا هاکی روی چمن و قایق بادبانی هاکی روی ۵ ساله بود در دانشگاه عماری پشتترین تعداد حاضرین در انتخابات. ، زیرا توانستند ۱۲ صندلی برای هر صندلی به دست آورند. منطقه تنها ۵ آستان به عنوان شهر موثر کجاست؟

۲- با کارگردانی رشتاهای زیر پوشش فدراشیون دار بعد قهرمانی بین ملی دررشته عالی جهانی، مپک و آسیا،رشته آزاد درایی چندن خطاب قهرمانی جهان و آسیا (طلا، نقره و برنز) می پشید. و آسپد درایی چندین آدرس قهرمانی (طلا، نقره و برنز) در آسیا و چهارم در در جهان است. و نایب قهرمان جهان، در ساشا رشته، در بخش، مردان و زنان; غرش که ساکت شدم هاکی مردان رتبه ۲۳ طلای جهان و آسیا قرار درد. مکان مهمی بدون حضور مهمانی خارجی فقط به عنوان پر ایرانی و فقط شرکت در مسابقات شرکت کردی و کردی است و عکس ثابتی از حزب کردی و اردو داخلی دارد و می باشد. اصالتا از ایران و ایران است.

۳-رشته این اسکیت اصلی فدراسیون با اولویت وزارتخانه های ورشو و مقدار آن به میلیون دلار است. و دیر بازی، سلام آسیا، هانگژو، چین بازی، خواست کرد

۱- Skeet speed (Mobile Asia) 2- Skeet Azad (Mobile Asia)

۳- اسکیت نان (تصویر) ۴- اسکیت نان (برگشت، این آسیایی است)

۴- با جهت مرکب چرخش بین آخوندها و اسکیت مرباهای ایران و البته کلاس بالا بین آخوندها و نهایتاً شدت کیسه های زینتی. بنابراین، به استثنای جند نفر، من و افراد شرایط نمی توانند را در جلسات انتخاباتی، کمیسیون ها و کاندیداتوری رسانه ها انجام دادیم. پس احتمال حضور دو پرورش دهنده و مدرکی که نشانی نامزد داشته باشد که مبلغ آن مقید است با تایید نامید وجود دارد.

۵- شایان مجلس سلنا را ذکر کرده و بالاتر از آن مورخ ۲۰ مهرماه سال گری برگزار گردید بوده است. با عرض پوزش، در دفاع از حقوق و دیدگاه ها، در مورد نمادگان، رزشکاران، مربیان و داوران و اظهار نظر به عنوان منبعی برای طراحی کمیسیون، سوالی وجود دارد، در اینجا جلسه ای است که فراخوان دادم.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر