«ناندرا مودی» علیه روسیه موضع‌گیری نکرد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند رویترز، «ناندرا مودی» نخست وزیر هند در این زمان دوشنبه در دیدار همراه خود «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان اجتناب کرده اند موضع گیری علیه روسیه امتناع کرد.

صدراعظم آلمان پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود نخست وزیر هند کدام ممکن است در برلین رفتن می برد، صنوبر ۱۰ میلیارد یورو تواند به شما کمک کند دهلی نو اطمینان حاصل شود که بدست آوردن به نیازها اقلیمی شخصی را اختصاص داده شده شد.

«اولاف شولتز» در ادعا‌ای رسانه‌ ای، نیازها مشترک ۲ ملت اجتناب کرده اند جمله نبرد همراه خود اصلاحات آب‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت همکاری بین دموکراسی‌ها را مورد تاکید قرار داد.

بر مبنای توافقنامه هایی کدام ممکن است میان برلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهلی نو به امضا رسید، مقامات آلمان در جهت آسانسور تفاوت صنایع هند همراه خود نشاط های پاک مبلغ ۱۰ میلیارد یورو به این ملت اعطا می تنبل.

مواضع سران آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند با این حال در مشکل نبرد های اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در تعارض همراه خود هم بود. مودی، کدام ممکن است دولتش اصولاً از کیت نیروی دریایی شخصی را اجتناب کرده اند روسیه تهیه می تنبل، ذکر شد: گفتگو تنها راه بدست آوردن به راه رفع است.

نخست وزیر هند افزود: ما معتقدیم کدام ممکن است {در این} نبرد به دست آورد ای وجود نخواهد داشت، همه شکست خواهند خورد. ما طرفدار صلح هستیم.

در طرف مقابل صدراعظم آلمان قرار داشت کدام ممکن است دولتش اجتناب کرده اند ابتدای فاجعه در اوکراین تاکنون صدها سلاح را در اختیار کی یف قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تازگی پارلمان این ملت کشتی تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین را نیز همراه خود تقریباً همه آراء تصویب کرد.

رژیم لاغری سریع