نحوه اعتراض به برگه‌های مالیاتی ادعا شد


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، گروه امور مالیاتی ملت ادعا کرد: اجتناب کرده اند ۸ روز بلند مدت اعتراضات به برگه‌های مالیاتی ساده اجتناب کرده اند طریق درگاه ارائه دهندگان دیجیتال گروه امور مالیاتی به نشانی: my.tax.gov.ir انجام می‌شود.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید