نخست وزیر اسرائیل: اسرائیل می خواهد با عربستان سعودی روابط برقرار کند و تاریخ را تغییر دهد
یایر لاپید: “ما در آغاز یک هفته تاریخی هستیم. رئیس جمهور جو بایدن چهارشنبه به اینجا می آید و او یکی از نزدیک ترین دوستانی است که اسرائیل تا به حال در سیاست آمریکا داشته است. او یک بار درباره خود گفت: “لازم نیست که یهودی باش تا بتوانی صهیونیست باشی، من صهیونیست هستم.