نرخ های بین بانکی چه تاثیری بر بورس دارد؟


سود بین بانکی که یکی از انواع سود در بازار پول است در مقایسه با سود در سایر بازارها…

در شرایطی که نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر همچنان روند صعودی خود را طی کرده و به گفته رئیس کل بانک مرکزی باز هم به مرز ۲۱ درصد نزدیک شده است، سیاست نرخ سود بین بانکی به گونه ای است که این نرخ نوسان چندانی ندارد.

به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع سود در بازار پول، سود را به سایر بازارها هدایت می کند، در واقع قیمت ذخایر بانک ها و در صورت داشتن کسری ذخیره کوتاه مدت است. سررسید مالی روزانه یا هفتگی از سایر بانکهای فعال در بازار بین بانکی و یا از بانک مرکزی وام می گیرند.

این سود در هفته های اخیر دوباره روند صعودی را آغاز کرده و به سطح ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که پیش از آن نرخ بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد می رسید و با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شده بود.

در همین راستا بانک مرکزی در نشست با فعالان بازار سرمایه مکلف شد نرخ سود بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ سود را در بازار بین بانکی مطابق با سیاست تورمی مدیریت کند، پس از این جلسه نرخ سود را تعیین کرد. در بازار بین بانکی بازار بین بانکی کاهش یافت و این نرخ از ۲۱.۳۱ درصد به ترتیب به ۲۱.۱۳، ۲۰.۶۴ و ۲۰.۵۹ درصد رسید.

اما بعداً نرخ بین بانکی روندی صعودی را آغاز کرد و اکنون به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.

در همین رابطه علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا گفت: روند تغییر نرخ بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و بانک مرکزی تلاش می کند تا نرخ های بین بانکی نوسان نداشته باشد. زیاد.

همچنین محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در این خصوص در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فلسفه وجودی بازار بین بانکی این است که بانک ها در صورت کمبود وجوه، معاملات کوتاه مدت و شبانه انجام دهند. . منابع و این معاملات منجر به این می شود که در این بازار امکان تشکیل نرخ سود وجود دارد و نرخ سود با توجه به نیاز بانک ها به این منابع تعیین می شود.

بانک ها منابع مازاد خود را به بازار بین بانکی تزریق می کنند و فرصت هایی را به سایر بانک هایی که به آن منابع نیاز دارند ارائه می دهند، گفت: بنابراین نرخ بین بانکی تاثیری بر نرخ سود سپرده ها و وجوه ندارد. بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک ها سهام خود را بفروشند و پول خود را در آن بازار بگذارند تا در صورت افزایش نرخ سود در آن بازار، انگیزه ای برای ورود به بازارهای دیگر نداشته باشند و این بر بازارهای دیگر تأثیر بگذارد.

نرخ سود بین بانکی تاثیری بر بازار سهام ندارد

نادعلی ادامه داد: تقاضا و عرضه بانک ها در بازار بین بانکی باعث تغییر در نرخ سود آن بازار می شود و تلاش بانک مرکزی در این زمینه کنترل نوسانات در آن بازار است، بنابراین اگر نوسانات را بگیرید. از بازار بین بانکی البته نوسانات در سایر بازارها نیز کاهش می یابد.

نرخ سود سپرده ها و وجوه در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست و بنابراین تغییر نرخ سود بین بانکی نمی تواند بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد، بلکه تغییر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات است که بر سرمایه تاثیر می گذارد. بازار.

بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه می کند؟

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ سود در بازار بین بانکی را مدیریت کند تا انتظارات تورمی را کنترل کند و بانک ها منابع لازم برای رفتن مستقیم به سمت برداشت را در اختیار داشته باشند. بانک مرکزی.

عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این صورت است که اخبار و انتظارات تورمی را تعدیل می کند و از طریق عملیات رپو منابع را تزریق یا جذب می کند که بسته به سیاست بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی را تغییر می دهد.