نسخه آلمانی برنامه LOL (یا همان جوکر ایرانی)برنامه در بسیاری از کشورهای جهان ساخته شده است. نمونه ای از نسخه آلمانی آن را ببینید.