نظرسنجی گالوپ: آمریکایی های گیاهخوار و گیاهخوار


نظرسنجی گالوپ درصد گیاهخواران و گیاهخواران را در آمریکا گزارش می دهد.

  • 5 درصد از آمریکایی ها می گویند گیاه خوار هستند ، اما نسبت به سال 2012 تغییری نکرده است
  • 3 درصد می گویند گیاهخوار هستند ، اما نسبت به 2 درصد در سال 2012 کمی تغییر کرده است

اگر به این ترتیب هستید:

  • جوانتر (18-49) تا بزرگتر
  • کمتر از 30،000 دلار در سال درآمد داشته باشید
  • لیبرال (11)) به جای محافظه کار (2)

آیا می خواهید ببینید آنها چگونه این اعداد را دریافت کرده اند یا با نتایج بحث کرده اند؟ روش ها در اینجا آمده است.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید