نقص فنی برف‌پاک کن پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمند تعمیر شد


نفص فنی در سیستم برف‌پاک‌کن متعدد اجتناب کرده اند محصولات پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمند، همراه خود تخلیه فراخوان، آمادگی جامعه شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

نقص فنی برف‌پاک کن پارس و سمند رفع شدنقص فنی برف‌پاک کن پارس و سمند رفع شد

نفص فنی در سیستم برف‌پاک‌کن متعدد اجتناب کرده اند محصولات پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمند، همراه خود تخلیه فراخوان، آمادگی جامعه شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه مشتریان تعمیر شد.

نقص باز شدن قفل درها در هنگام حرکت دادن برف پاکن در برخی اجتناب کرده اند خودروهای پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمند موسوم به واریانت P2P در حالتی خاص که در هنگام خاموش کردن خودرو برف پاکن در محل بسته شدن قرار نگیرد همراه خود حرکت برف پاک‌کن، قفل مرکزی حرکت می‌تدریجی.

دلیل برای بروز این ایراد، تاثیرات مقطعی سیستم الکتریکال خودرو {بوده است}.

به محض ایجاد این خطای الکتریکال، تجاری‌سازی خودروهای ساخت شده همراه خود ریسک این نقیصه اجتناب کرده اند سازنده عناصر مرتبط به همان اندازه جاده تولید ایران خودرو متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تعمیر ایراد، تولید مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه خودرو‌ها اجتناب کرده اند اوج گرفته شده است.

این خطا به طور ریشه‌ای در تولیدات جاری تعمیر شده است.

نمایندگی ایران خودرو در راستای صیانت اجتناب کرده اند مشتریان احترام تمامی خودروهای خرس ریسک را مشمول فراخوان قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی تصویر‌های این خودروساز کنار هم قرار دادن تعمیر ایراد هستند.

در روزهای فعلی کلیپ‌هایی در وب‌های اجتماعی آشکار شده کدام ممکن است خطای تحمیل شده در انجام قفل مرکزی برخی محصولات ایران‌خودرو مورد پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد مشتریان قرار گرفته بود.

رژیم لاغری سریع