نماد داوری کرمانشاه برای رذل: قاتلان تبعید می شوند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست مسئولان ارشد قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی استان تصدیق شد: در سال ۱۳۸۵ همراه خود حضور مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تجهیزات های قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی استان، {به دلیل} مشکلاتی کدام ممکن است {در این} زمینه به وجود آمده است.

وی شکسته نشده داد: رفتار اشرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان ناامنی در محله خرس مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت قوه قضائیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} از اشراف زاده ها خوشایند پلیس به مخفیگاه این اشخاص حقیقی، جای امنی برای او یا او {وجود ندارد}. در استان.”

رئیس کل دادگستری کرمانشاه در {پاسخ به} هدایت یکی اجتناب کرده اند معاونان شخصی مبنی بر بردن مجرمان مضر آن را مربوط دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود تجزیه و تحلیل های تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کارشناسی می توان چنین حکمی را صادر کرد.

وی علاوه بر این بر موضوع پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع جرم در استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حتی وقتی توانستیم اجتناب کرده اند خوب حادثه عکس گرفتن جلوگیری کنیم، گام های بزرگی برای برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی برداشته ایم.

توسلی زاده ذکر شد: عکس گرفتن اجتناب کرده اند جمله جرایمی است کدام ممکن است موجب ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن مجازات آنها تبدیل می شود.

وی در طولانی مدت همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند برخورد قاطع پلیس همراه خود مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی تیراندازان، نیازمند اجرای بلافاصله قالب مخلوط آوری سلاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول هدایت دهید