هدیه ۵۰ میلیون تومانی دزد گاوصندوق ملی به خاله جان برای تولدش
بعد دو تا نمایشگاه ماشین رفتیم و از دو نمایشگاه دو ماشین خارجی ۱۸۰ سکه ای خریدیم. علاوه بر ۱۸۰ سکه، ۳۰۰ میلیون تن از این سکه های مسروقه را خرج کردیم. ۲۵۰ میلیون تومان بدهی هایمان را دادیم و ۵۰ میلیون تومان دیگر برای تولد خاله ام دادیم.