هر بحرانی قهرمان دارد: اینجا ما هستیم


با تشکر از دکتر لئون اکسل برای کاریکاتورهایش ، به ویژه این یکی.

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاری



دیدگاهتان را بنویسید