هشدار دیگر دولت به آژانس‌های مسافرتی: گواهی‌های پزشکی ویزای پزشکی اتباع خارجی را جعل نکنید.
گردشگری سلامت در ایران به لطف موازی کاری دو وزارت بهداشت و گردشگری، مشارکت بیمارستان ها و مراکز درمانی در جذب مسافران خارجی به عنوان بیمار و همچنین گسترش فعالیت دلالان و نفوذ اتباع خارجی در آن. . بازار آشفته و آشفته شده است که تا کنون چیزی جز هشدار و هشدار نبوده است. ، برنامه ریزی جدی دیگری را شاهد نبوده است.