هشدار وزیر اطلاعات: خواب آشفته شورشیان داخلی و خارجی تعبیر نمی شود
سید اسماعیل خطیب: سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه گسترده رزم و جهاد وزارت اطلاعات و جامعه گسترده اطلاعاتی کشور به شورشیان داخلی و خارجی هشدار می دهند که رویاهای آشفته و شوم آنها هرگز محقق نخواهد شد. مخالف ارزش های دینی و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.